Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท เอส.ซี.อินดัสทรี จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท เอส.ซี.อินดัสทรี จำกัด

หมวดหมู่  (13) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  เชื่อม เจียร เจาะและตัดพับโลหะทั่วไป เช่น ชั้นวางของ รถเข็น
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 49/31 หมู่ 3 แขวง หนองจอก เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10530
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  16500000
จำนวนพนักงาน  30
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  324