Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสท์เวสท์เทรดิ้งแอนด์เอเย่นซีส์
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสท์เวสท์เทรดิ้งแอนด์เอเย่นซีส์

หมวดหมู่  โรงงานห้องเย็น
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ห้องเย็นเก็บรักษาอาหาร
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 35/2 ซอย เย็นอากาศ 3 แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120
เบอร์โทร  02856213-7
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  54600000
จำนวนพนักงาน  4
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  159
THE LINE