Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ อู่ถนัดยนต์
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

อู่ถนัดยนต์

หมวดหมู่  (1) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ซ่อมและพ่นสีรถยนต์
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 33 ซอย เชื้อเพลิง แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120
เบอร์โทร  02492198
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  600000
จำนวนพนักงาน  6
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  94
THE LINE