Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญโชคอนันต์
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญโชคอนันต์

หมวดหมู่  โรงงานห้องเย็น
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ห้องเย็นเก็บอาหารสด
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 113/7 หมู่ 8 แขวง หนองจอก เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10530
เบอร์โทร  09892236
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  3500000
จำนวนพนักงาน  7
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  213
THE LINE