Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ที.บล็อค.โปรดักส์
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

ที.บล็อค.โปรดักส์

หมวดหมู่  (1) การทำเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือประดับ และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ขอบประตู ขอบฝากั้นห้อง และชิ้นส่วนเครื่องเรือน ได้ปีละ 500 ชิ้น
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 59 หมู่ 11 แขวง โคกแฝด เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10530
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  400000
จำนวนพนักงาน  30
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  202
THE LINE