Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท ดีไซน์ แมนูแฟคเชอริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท ดีไซน์ แมนูแฟคเชอริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

หมวดหมู่  (1) การทำเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือประดับ และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ผลิตเครื่องใช้พลาสติก เช่น ทุ่นตกปลา ถ้วยพลาสติก และผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์กีฬาและเครื่องกีฬา
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 99 หมู่ 7 แขวง โคกแฝด เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10530
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  22200000
จำนวนพนักงาน  35
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  357
THE LINE