Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท ไอซ์ เลิฟ 2555 จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท ไอซ์ เลิฟ 2555 จำกัด

หมวดหมู่  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ การทำน้ำแข็ง หรือ ตัด ซอย บด หรือย่อยน้ำแข็ง
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  การทำน้ำแข็ง ตัด ซอย บด และย่อยน้ำแข็ง
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 3/294-3/297 หมู่ 9 แขวง ลำผักชี เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทร  02-5435350-1
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  73000000
จำนวนพนักงาน  25
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  261
THE LINE