Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท เอ-พลัส ซัพพลาย จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท เอ-พลัส ซัพพลาย จำกัด

หมวดหมู่  (3) การทำเครื่องสำอาง หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ผลิตเครื่องสำอางทุกชนิด เช่น เกลือขัดผิว เป็นต้น
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 3/316-317 หมู่ 9 ซอย บึงโคล่ แขวง ลำผักชี เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10530
เบอร์โทร  02-9887798
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  1200000
จำนวนพนักงาน  15
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  268
THE LINE