Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท โคมาร์ค (ไทยแลนด์) จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท โคมาร์ค (ไทยแลนด์) จำกัด

หมวดหมู่  (1) การพิมพ์ การทำแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทำปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  พิมพ์ฉลากติดบรรจุภัณฑ์
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 700/451 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่ 7 ต. ดอนหัวฬ่อ อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  0
จำนวนพนักงาน  53
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  143
THE LINE