Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท ศิริไกรอุตสาหการ จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท ศิริไกรอุตสาหการ จำกัด

หมวดหมู่  (1) การทำ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร สำหรับโรงเลื่อย ไส ทำเครื่องเรือนหรือทำไม้วีเนียร์
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ผลิต ประกอบ ซ่อมแซม เครื่องจักรที่ใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์ เช่น เครื่องตัด ไส ซอย เจาะ อัดไม้ และชิ้นส่วนเครื่องจักร และตัด พับ ม้วน เชื่อมโลหะ
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 59 หมู่ 6 แขวง ลำผักชี เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10530
เบอร์โทร  02-9885310
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  4800000
จำนวนพนักงาน  27
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  351