Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท เอ็มเอสเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท เอ็มเอสเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

หมวดหมู่  โรงงานผลิต ประกอบหรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ในลำดับใด และรวมถึงส่วนประก
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ผลิตภัณฑ์แม่เหล็กสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ผลิต PRECISION SPRING (COMPRESSION SPRING,TORSION SPRING,TENSION SPRING,FLAT SPRING,BENT WIRE) ส่วนประกอบย่อย (SUB ASSEMBLY) ของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แม่พิมพ์หลอดภาพ ชิ้นส่วนงานหล่อ
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 38/8 หมู่ 5 ต. ทุ่งสุขลา อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20230
เบอร์โทร  0 3849 1960-7
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  427900000
จำนวนพนักงาน  178
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  171