Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ -
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

-

หมวดหมู่  (2) การขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือดิน
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ขุดดิน
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ นส.3ก.4985 , 4522 หมู่ 3 ซอย - ต. บึง อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20230
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  5800000
จำนวนพนักงาน  5
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  59
THE LINE