Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท คานโต ฮารา จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท คานโต ฮารา จำกัด

หมวดหมู่  (2) การทำผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีปั๊มหรือกระแทก
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ทำผลิตภัณฑ์โลหะด้วยวิธี PRESS และ FORGE
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 150/47 หมู่ 9 ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20110
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  42200000
จำนวนพนักงาน  71
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  93