Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท คีน-วิท พรีซิชั่น อินดัสตรี้ จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท คีน-วิท พรีซิชั่น อินดัสตรี้ จำกัด

หมวดหมู่  (8) การทำส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์สำหรับเครื่องจักรตาม (1) ถึง (7)
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ผลิตแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์์โลหะ
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 150/25 หมู่ 9 ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20110
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  0
จำนวนพนักงาน  0
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  77
THE LINE