Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ สันติยางยนต์
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

สันติยางยนต์

หมวดหมู่  (1) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ตั้งศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์ ประมาณปีละ 1,200 เส้น
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 627/1 แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  200000
จำนวนพนักงาน  5
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  101
THE LINE