Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านแก่ง จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านแก่ง จำกัด

หมวดหมู่  (3) การทำยางแผ่นรมควัน การทำยางเครป ยางแท่ง ยางน้ำ หรือการทำยางให้เป็นรูปแบบอื่นใดที่คล้ายคลึงกันจาก
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ทำยางแผ่นดิบ ทำยางแผ่นผึ่งแห้ง / รมควัน ทำยางเครป
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 54/2 หมู่ 17 ซอย - ต. แก่งหางแมว อ. แก่งหางแมว จ. จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22160
เบอร์โทร  084-8705182
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  3800000
จำนวนพนักงาน  7
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  92
THE LINE