Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ สหกรณ์กองทุนสวนยางสามพี่น้อง จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

สหกรณ์กองทุนสวนยางสามพี่น้อง จำกัด

หมวดหมู่  (3) การทำยางแผ่นรมควัน การทำยางเครป ยางแท่ง ยางน้ำ หรือการทำยางให้เป็นรูปแบบอื่นใดที่คล้ายคลึงกันจาก
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ทำยางแผ่นดิบ,ทำยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน,ทำยางเครป
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 21 หมู่ 4 ต. สามพี่น้อง อ. แก่งหางแมว จ. จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22160
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  4142086
จำนวนพนักงาน  7
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  111
THE LINE