Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลี่ยงเฮงฮั้งอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลี่ยงเฮงฮั้งอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต

หมวดหมู่  โรงงานห้องเย็น
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ทำห้องเย็นเก็บรักษาไข่ ขนาดความจุ 65 ตัน
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 131-137 ซอย แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  700000
จำนวนพนักงาน  5
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  195
THE LINE