Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรวิชัย
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรวิชัย

หมวดหมู่  โรงงานห้องเย็น
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ห้องเย็นเก็บผลไม้
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 81-83 ซอย - แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500
เบอร์โทร  0 2236 3119
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  0
จำนวนพนักงาน  7
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  184
THE LINE