Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท ลัคกี้ไทร์ (1998) จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท ลัคกี้ไทร์ (1998) จำกัด

หมวดหมู่  (1) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ เปลี่ยนยางรถยนต์
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 566/114-115 ซอย - แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500
เบอร์โทร  0 2234 6159
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  9000000
จำนวนพนักงาน  3
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  196
THE LINE