Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มจิบฮง
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มจิบฮง

หมวดหมู่  (6) การปอกหัวพืช หรือทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ทำมันเส้น โดยใช้เครื่องจักร 20 แรงม้า
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 378 หมู่ 6 ซอย ต. โพนข่า อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
เบอร์โทร  0611557
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  230000
จำนวนพนักงาน  13
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  60
THE LINE