Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ชัยสงวน
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

ชัยสงวน

หมวดหมู่  (6) การปอกหัวพืช หรือทำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ทำมันเส้น ได้เดือนละ 83 ตัน
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 480 หมู่ 6 ซอย บ้านกุดโง้ง ต. โพนข่า อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  912000
จำนวนพนักงาน  7
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  50
THE LINE