Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ คณะบุคคลน้ำดื่มสีดา
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

คณะบุคคลน้ำดื่มสีดา

หมวดหมู่  (1) การทำน้ำดื่ม
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ผลิตน้ำดื่ม
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 136 หมู่ 6 ต. โพนข่า อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  6250000
จำนวนพนักงาน  13
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  285
THE LINE