Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าจังหวัดศรีสะเกษ
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าจังหวัดศรีสะเกษ

หมวดหมู่  (1) การตัดหรือการเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถึงมือ ถุงเ
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 484 หมู่ 6 ต. โพนข่า อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  1800000
จำนวนพนักงาน  20
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  54
THE LINE