Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท กิจเจริญการ์เมนท์ (1993) จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท กิจเจริญการ์เมนท์ (1993) จำกัด

หมวดหมู่  (1) การตัดหรือการเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถึงมือ ถุงเ
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 364 หมู่ 6 ต. โพนข่า อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
เบอร์โทร  0612599
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  500000
จำนวนพนักงาน  140
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  52
THE LINE