Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทยเพื่อธุรกิจ
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

หมวดหมู่  (2) การทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ทำวงกบประตูหน้าต่าง บานประตูหน้าต่าง
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 94 หมู่ 5 ต. โพนข่า อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  650000
จำนวนพนักงาน  3
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  71
THE LINE