Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ สุพจน์เฟอร์นิเจอร์
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

สุพจน์เฟอร์นิเจอร์

หมวดหมู่  (2) การทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ทำวงกบประตูหน้าต่าง บานประตูหน้าต่างและเครื่องเรือนจากไม้แปรรูป
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 83 หมู่ 4 ต. โพนข่า อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  1860000
จำนวนพนักงาน  5
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  83
THE LINE