Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล.คอนกรีต
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล.คอนกรีต

หมวดหมู่  (1) การทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิบซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น แผ่นพื้นเรียบ, ท่อ, เสา
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 399 หมู่ 6 ต. โพนข่า อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  8600000
จำนวนพนักงาน  15
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  104
THE LINE