Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทยเพื่อธุรกิจ
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

หมวดหมู่  (1) การทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิบซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสารั้ว เสาคอนกรีต
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 149 หมู่ 5 ซอย - ต. หัวดอน อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  180000
จำนวนพนักงาน  4
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  74