Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ท่าทราย ส.รุ่งเรือง
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

ท่าทราย ส.รุ่งเรือง

หมวดหมู่  (4) การดูดทราย
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ดูดทราย
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ - หมู่ 3 ต. ชีทวน อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  2800000
จำนวนพนักงาน  3
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  104