Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ป.รุ่งโรจน์
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

ป.รุ่งโรจน์

หมวดหมู่  (4) การดูดทราย
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ดูดทราย
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ - หมู่ 5 ต. ชีทวน อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
เบอร์โทร  081-9999686
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  1320000
จำนวนพนักงาน  3
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  112