Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ อูปแก้วพานิชย์
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

อูปแก้วพานิชย์

หมวดหมู่  (1) การสี ฝัด หรือขัดข้าว
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 6 เกวียน/วัน)
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ หมู่ 1 ซอย ต. ชีทวน อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  66000
จำนวนพนักงาน  2
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  25