Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ อู่เคราบริการ
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

อู่เคราบริการ

หมวดหมู่  (1) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ซ่อม เคาะพ่นสีรถยนต์
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 307 หมู่ 6 ต. ในเมือง อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
เบอร์โทร  0836-134
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  635000
จำนวนพนักงาน  5
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  25
THE LINE