Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ที สมบูรณ์เซอร์วิส
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

ที สมบูรณ์เซอร์วิส

หมวดหมู่  (1) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ซ่อมรถยนต์
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 168/1 หมู่ 8 ต. ในเมือง อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
เบอร์โทร  01-967584
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  800000
จำนวนพนักงาน  5
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  46
THE LINE