Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชำนาญการช่างชัยภูมิ
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชำนาญการช่างชัยภูมิ

หมวดหมู่  (1) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  เคาะพ่นสีรถยนต์
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 404/8 หมู่ 9 ต. ในเมือง อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
เบอร์โทร  044-836048
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  7800000
จำนวนพนักงาน  18
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  23
THE LINE