Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าชัยภูมิ (ยนตรการ) ผู้จำหน่ายโตโยต้า สาขาบายพาส
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าชัยภูมิ (ยนตรการ) ผู้จำหน่ายโตโยต้า สาขาบายพาส

หมวดหมู่  (1) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ซ่อมรถยนต์
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 105-106 หมู่ 14 ต. ในเมือง อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
เบอร์โทร  044-817718
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  85000000
จำนวนพนักงาน  29
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  43
THE LINE