Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ไทยเจริญ
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

ไทยเจริญ

หมวดหมู่  (1) การสี ฝัด หรือขัดข้าว
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน/วัน
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 175 หมู่ 4 ซอย ต. รอบเมือง อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  115000
จำนวนพนักงาน  2
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  11
THE LINE