Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทยเพื่อธุรกิจ
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

หมวดหมู่  (1) การสี ฝัด หรือขัดข้าว
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 2 เกวียน/วัน
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 134 หมู่ 3 ซอย ต. หนองเรือ อ. หนองเรือ จ. ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40210
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  0
จำนวนพนักงาน  0
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  10
THE LINE