Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

หมวดหมู่  (1) การทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิบซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ทำคอนกรีตผสมเสร็จ
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 126 หมู่ 6 ต. หนองโก อ. กระนวน จ. ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40170
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  13910000
จำนวนพนักงาน  10
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  83