Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท กระนวนคอนกรีต จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท กระนวนคอนกรีต จำกัด

หมวดหมู่  (1) การทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิบซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  คอนกรีตผสมเสร็จและอิฐบล็อค
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 192 หมู่ 19 ซอย - ต. หนองโก อ. กระนวน จ. ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40170
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  25000000
จำนวนพนักงาน  11
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  116