Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทยเพื่อธุรกิจ
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

หมวดหมู่  โรงงานผลิตตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซม เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทำจากโลหะหรือโลหะเป็น
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ทำตู้อะลูมิเนียม
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 83 หมู่ 1 ต. หนองโก อ. กระนวน จ. ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40170
เบอร์โทร  0251565
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  230000
จำนวนพนักงาน  6
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  106