Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทยเพื่อธุรกิจ
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

หมวดหมู่  (2) การทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ทำประตู-หน้าต่างเหล็กดัด
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่   ต. หนองโก อ. กระนวน จ. ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40170
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  320000
จำนวนพนักงาน  2
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  57