Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท เหล็กหมุนเวียน จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท เหล็กหมุนเวียน จำกัด

หมวดหมู่  (1) การฉาบ ขัดมัน หรือทากาวกระดาษ หรือกระดาษแข็ง หรือการอัดกระดาษหรือกระดาษแข็งหลายชั้นเข้าด้วยกัน
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  อัดเศษกระดาษ
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 17/99 หมู่ 2 ซอย เพชรเกษม 81 แขวง หนองแขม เขต หนองแขม กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160
เบอร์โทร  04207570
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  6000000
จำนวนพนักงาน  8
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  212
THE LINE