Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท สุภรณ์ ซีฟูดส์ จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท สุภรณ์ ซีฟูดส์ จำกัด

หมวดหมู่  (5) การล้าง ชำแหละ แกะ ต้ม นิ่ง ทอด หรือบด สัตว์น้ำ
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ล้าง และชำแหละกุ้ง ปลา หอย ปลาหมึก
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 50/45,46,47 ซอย เจริญกรุง 58 แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  4010000
จำนวนพนักงาน  30
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  160
THE LINE