Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท กวงเฮงการช่าง จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท กวงเฮงการช่าง จำกัด

หมวดหมู่  (12) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  การตัดพับม้วนโลหะและเชื่อมโลหะ
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ โฉนดที่ดินเลขที่ 63430 เลขที่ดิน 570 ซอย ลาดพร้าว 101 แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  10000000
จำนวนพนักงาน  20
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  303