Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ โรงกลึงบึงทองหลาง
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

โรงกลึงบึงทองหลาง

หมวดหมู่  (13) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  การกลึง เจาะ ตัดโลหะ
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 307 ซอย ลาดพร้าว 101 แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240
เบอร์โทร  0899661675
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  100000
จำนวนพนักงาน  1
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  550