Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลการค้นหา : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 34304 รายการ
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็รูป ำนวนักรเย็บผ้า 15 เครื่อง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็รูป (ำนวนักรเย็บผ้า 36 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ทำเครื่องรูปพรรณ เหรียญตรา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ากเงิน ท
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ผลิตเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ปักทอเครื่องหมายต่าง ๆ และทำกระเป๋านักเรียน (ำนวนักรเย็บผ้า 141 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ตรวและซ่อมหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ตรวและซ่อมหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ซ่อมเครื่องปั๊ม ฉีด-่าย น้ำมันดีเซล,ซ่อมเครื่องยนต์ระบบเทอร์โบ,ว่อมระบบเครื่องทำความเย็นรถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น ใบตรวสลากกินแบ่ง, หนังสือ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.สำราญราษฎร์
ตรวซ่อมเครื่องปั๊ม ฉีด-่ายน้ำมันดีเซล, ซ่อมเครื่องยนต์ ฯ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.สำราญราษฎร์
ทำตรา และเครื่องหมายากโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บวรนิเวศน์
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็รูป(ำนวนักรเย็บผ้า 50 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.ตลาดยอด
พิมพ์หนังสือแบบพิมพ์ต่าง ๆ และตั๋วรถประำทาง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.ชนะสงคราม
ทำอุปกรณ์เครื่องักรที่ใช้กับโรงงานทำน้ำแข็งและอื่น ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.ชนะสงคราม
ปักชื่อเครื่องหมาย ตรา และสัญญลักษณ์ต่าง ๆ (ำนวนักรปัก 21 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บ้านพานถม
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร้รูป
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บ้านพานถม
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็รูป
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บ้านพานถม
พิมพ์หนังสือ ใบปลิว หัวดหมาย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บ้านพานถม
ตัดเย็บเสื้อกางเกง (ำนวนักรเย็บผ้า 45 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บางขุนพรหม
ตัดเย็บสายแขนเสื้อและสายขอรับขอสับสำหรับเสื้อชั้นในสตรี ทำห่วงติดสายแขนเสื้อพลาสติก และอัดีบผ้า (ำนวนักรเย็บผ้า 26 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บางขุนพรหม
ทำส่วนประกอบเครื่องเรือนากไม้ เช่น ขาโต๊ะ พนักพิงเท้าแขนเก้าอี้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บางขุนพรหม
THE LINE