Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลการค้นหา : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 2178 รายการ
ตรวจและซ่อมหัวีดเครื่องยนต์ดีเซล
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ตรวจและซ่อมหัวีดเครื่องยนต์ดีเซล
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ซ่อมเครื่องปั๊ม ีด-จ่าย น้ำมันดีเซล,ซ่อมเครื่องยนต์ระบบเทอร์โบ,ว่อมระบบเครื่องทำความเย็นรถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ซ่อมหัวีดเครื่องยนต์ดีเซล
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.สำราญราษฎร์
ตรวจซ่อมเครื่องปั๊ม ีด-จ่ายน้ำมันดีเซล, ซ่อมเครื่องยนต์ ฯ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.สำราญราษฎร์
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพาะที่กำหนดในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม บับที่ 1 (พ.ศ.2541) และตัดเหล็ก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.หนองจอก
ีด รีดพลาสติก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ีดพลาสติก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
รับจ้างีดพลาสติก ีกโลหะรูปทรงต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ประกอบเครื่องอัดสำเนา เครื่องปรุกระดาษไข เครื่องายภาพข้ามศีรษะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.อนุสาวรีย์
ประกอบเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่องและเครื่องสำรองไฟุกเิน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.อนุสาวรีย์
รับจ้างีดพลาสติกและทำแม่พิมพ์ีดพลาสติก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
ทำหลอดแก้วบรรจุยาีด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
ประกอบและติดตั้ง มู่ลี่รับแสง ม่านปรับแสง ากกั้นห้อง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกะปิ ต.คลองจั่น
ประกอบโคมไฟุกเิน ได้เดือนละ 500 ชุด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกะปิ ต.คลองจั่น
พิมพ์ป้ายโฆษณา ลาก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ปทุมวัน ต.รองเมือง
พิมพ์ใบเสร็จ ลากและแบบฟอร์มต่างๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ปทุมวัน ต.รองเมือง
ทำถุงพลาสติก และฝาพลาสติกถ่านไฟาย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ปทุมวัน ต.รองเมือง
ทำก้านกระบอกีดน้ำ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ปทุมวัน ต.รองเมือง
ซ่อมปั้มหัวีด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย ต.ป้อมปราบ
THE LINE