Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ น้ำดื่ม
ผลการค้นหา น้ำดื่ม : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 692 รายการ
ผลิตเบียร์ ได้เดือนละ 25 ล้านลิตร, น้ำดื่ม ได้เดือนละ 6 ล้านลิตร และน้ำโซดา ได้เดือนละ 15 ล้านลิตร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
ผลิตน้ำดื่ม และน้ำโซดา
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
ผลิตน้ำดื่ม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.หนองจอก
ผลิตน้ำดื่ม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.อนุสาวรีย์
การทำน้ำดื่ม น้ำอัดลม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
ทำน้ำดื่มบรรจุขวด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ผลิตภาชนะบรรจุ เช่น ขวดน้ำดื่ม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ผลิตถุงพลาสติก ท่อร้อยสายไฟฟ้าและท่อน้ำดื่มจากพลาสติก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ทำน้ำดื่มและฉีดขวดพลาสติก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองแขม ต.หนองแขม
ทำน้ำดื่มบริสุทธิ์และโซดา
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองแขม ต.หนองค้างพลู
ผลิตถุงพลาสติก ท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อน้ำดื่มจากพลาสติก และทำอุปกรณ์ชิ้นส่วนรถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองแขม ต.หนองค้างพลู
ทำน้ำดื่ม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราษฎร์บูรณะ ต.ราษฎร์บูรณะ
ผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่บรรจุขวด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราษฎร์บูรณะ ต.บางปะกอก
ผลิตน้ำดื่ม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางพลัด ต.บางพลัด
ผลิตน้ำดื่ม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางพลัด ต.บางพลัด
ทำน้ำดื่ม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางพลัด ต.บางอ้อ
ทำน้ำดื่มบรรจุขวด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สาทร ต.ทุ่งมหาเมฆ
ผลิตน้ำดื่มเพื่อบริโภค
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สาทร ต.ทุ่งมหาเมฆ
ทำน้ำดื่ม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางซื่อ ต.บางซื่อ
ทำน้ำดื่ม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางซื่อ ต.บางซื่อ
THE LINE