Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ผลิต น้
ผลการค้นหา ผลิต น้ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 5396 รายการ
ทำผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น น๊อต สกรู
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ทำผลิตภัณฑ์โลหะต่าง ๆ เช่น แหวน สกรู น๊อต
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.เสาชิงช้า
ผลิตยารักษาโรคแผนปัจจุบัน เช่น ยาเม็ด ยาน้ำ และยาบรรจุแคพซูล
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ดุสิต
ผลิตน้ำแข็ง ได้วันละ 270 ซอง (ขนาดซองละ 25 กิโลกรัม)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
ผลิตเบียร์ ได้เดือนละ 25 ล้านลิตร, น้ำดื่ม ได้เดือนละ 6 ล้านลิตร และน้ำโซดา ได้เดือนละ 15 ล้านลิตร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
ผลิตน้ำดื่ม และน้ำโซดา
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
ทำผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น น๊อต สกรู บู๊ช
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
ผลิตและประกอบเครื่องสูบน้ำ ประตูน้ำ และผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องสูบน้ำ ประตูน้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ผลิตดินสอดำ ดินสอสี สีน้ำ และแม่สีน้ำ ที่ใช้ในอุปกรณ์เครื่องเขียน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ผลิตสีน้ำและแม่สีน้ำที่ใช้ในอุปกรณ์เครื่องเขียน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ผลิตน้ำดื่ม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.หนองจอก
ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้าและอาหารเสริม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.คลองสิบ
ไส ซอย ไม้และผลิตวงกบประตูหน้าต่าง ไม้บัว, คิ้ว ฯลฯ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
ทำผลิตภัณฑ์จากโลหะ เช่น น๊อต สกรูต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ น๊อกดาวน์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
บรรจุน้ำมันหล่อลื่นและผลิตหัวเชื้อน้ำมันเครื่อง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ผลิตอุปกรณ์กันรั่วซึมในปั๊มน้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติกสำหรับงานก่อสร้าง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
การผลิตอุปกรณ์รถยนต์ เช่น หม้อน้ำและผลิตภัณฑ์แลกเปลี่ยนความร้อนและชิ้นส่วนรถยนต์ต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
THE LINE